כשאתה אומר 'אני אוהב אותך'

כשאתה אומר אני אוהב אותך

דמיין שאתה עומד בבית התפילה

עומד בפני הבורא עצמו

הרי לא היית מעלה בדעתך להגיד לבורא עצמו

"גם אני", מה שאמרת…

תפילה שאינה מגיעה מהלב

אינה פותחת שערי שמיים

וכשאתה עומד בפני אהובתך

דבר את אהבתך כשליבך בוער בך

בכוונה מלאה

שיפתחו שערי ליבה ואהבתך תתיישב בה ותמלא את ליבה

כשאתה אומר ' אני אוהב אותך'

הנח את המילים בעדינות על נפשה

האר אותם

העצם את כוחם

עד שירפאו כל תא ותא בגופה

יציפו את תודעתה

יערסלו את ליבה

וישכיחו ממנה כל אי האהבה

זכור כי אין מערבבים בין קודש וחול

ודברי אהבה קודש הם

ובכל פעם שאתה מדבר אהבה מהלב

האהבה מגיעה מהעליונים

ומאירה אותה עד התחתונים

האישה היא אדמה ומילות אהבתך טל ומטר

ובלעדיהן האדמה יבשה והנשיות בה נסגרת

הבט עמוק לתוכה, לשורשי נשיותה

ממעמקים קרא לה

ואמור בתפילה, בכוונה עמוקה

אני

אוהב

אותך

עד שתיזכר בטבעה

עד שתיזכר שהיא, היא האהבה