המרכז להרחבת התודעה

כל אדם יכול לשנות את כל עולמו מתוכו פנימה.

זו האמת שעל בסיסה אני חיה והיא התשתית ל'מרכז להרחבת התודעה'. אמת, שנצרפה מתוך ניסיון חיים ולא מעט שנות טיפול, הקשבה, למידה והתבוננות.

המרכז להרחבת התודעה

כל אדם יכול לשנות את כל עולמו מתוכו פנימה.

זו האמת שעל בסיסה אני חיה והיא התשתית ל'מרכז להרחבת התודעה'.
אמת, שנצרפה מתוך ניסיון חיים ולא מעט שנות טיפול, הקשבה, למידה והתבוננות.

לכל אדם יש את היכולת להנהיג את חייו מתוכו, מהפנימיות שלו, מהתודעה שלו. לבצע בחירות שייטיבו עמו בכל תחום ובכל נקודת זמן, למרות נסיבות החיים.
ההנחה הרווחת שאנו קורבנות של הנסיבות, של הבריאות, של אנשים אחרים, של מצב כלכלי ועוד – היא שגויה מיסודה, מטעה ומחלישה אנשים.

המשימה שלי היא לעזור לאנשים לחולל שינוי בעולם החיצוני מתוך השינוי הפנימי, מתוך התרחבות התודעה וחיבור מלא ככל הניתן להוויה המקודשת שהננו.

אני פה כדי לסייע לכל אדם ואישה לשחרר את מה שגורם סבל ולהתחבר לשמחה. לשמחת החיים. לשמחה בחיים. להכרת הטוב בחיים.

אני פה כדי לסייע לכל אדם ואישה להתחבר לעולם השפע הפנימי, לאור הפנימי, להכרה הגבוהה. לעלות בתדרים עד שנזכה לכל השפע הקיים.

אני פה כדי לסייע לכל אדם ואישה למצוא מחדש את יכולת הבחירה הטבעית הקיימת בו ולהתחבר למשאביו – הפיזיים, הרגשיים, המנטליים והרוחניים; משאבים המאפשרים לשנות את מציאות החיים.

חיבור לתודעה אינה פעולה רוחנית. מה שמשפיע על דרגת התודעה שלנו הם הרגשות שלנו, המחשבות, הדיבור והמעשים שלנו – ולאלו, יש לנו גישה.

בכל תהליך שאני מנחה אנו מחזקים ארבע אינטליגנציות – רגשית, רוחנית, יישומית ומנהיגותית, מחברים את ארבעת הממדים המשפיעים על כל הבחירות שלנו, ומאזנים בין ארבעת היסודות המרכיבים אותנו – רוח, מים, אש ואדמה וכל זה מתוך חיבור לאנרגיית הבריאה, תודעת העל, אנרגיית האהבה, הבורא, השכינה.

זהו הבסיס לגישת הנני ולכלל פעילות 'המרכז להרחבת התודעה'.